دوشنبه , آبان ۲۸ ۱۳۹۷
خانه / مقالات

مقالات

عملکرد اصلی پروتکل MAC

images

🔰عملکرد اصلی پروتکل MAC🔰 🔵ایجاد دسترسی به یک رسانه مشترک به منظور اجتناب از تصادم نودهای مختلف است. 🔵علاوه بر این عملکرد اصلی، پروتکل MAC باید فاکتورهای دیگری را به منظور ارتقا کارایی شبکه و تامین سرویس هایی متناسب با کاربردهای مختلف، در طراحی خود بگنجاند. 🔵در شبکه های حسگر …

توضیحات بیشتر »

بررسی پروتکل های خوشه بندی توزیع شده ناهمگن از لحاظ انرژی کارآمد بودن

sensors-17-00998-g001

بررسی پروتکل های خوشه بندی توزیع شده ناهمگن از لحاظ انرژی کارآمد بودن 🔵DDEEC 🔵EDEEC 🔵ESDEEC 🔵EEHC 🔵ETLE 🔵DEEC 🔵SDEEC 🔵SEDEEC 🔵SBDEEC 🔵EDDEEC 🔰پروتکل خوشه بندی انرژی کارآمد توزیعی توسعه یافته🔰 🔵پروتکلDDEEC معرفی شد که مبتنی بر طرح DEEC است. 🔵همچنین پروتکل DDEEC یک پروتکل خوشه بندی سازگار انرژی آگاه …

توضیحات بیشتر »

تقسیم بندی iot از لحاظ منابع

IoT

🔵• Cellular IoT 🔵• IoT Antennas 🔵• IoT Companies 🔵• Proximity Sensor 🔵• Occupancy Sensor 🔵• Displacement sensor 🔵• force or strain sensor 🔵• temperature sensor 🔵• pressure sensor 🔵• Humidity sensor 🔵• IoT architecture 🔵• IoT Kits 🔵• IoT Gateway 🔵• IoT security aspects 🔵• IoT Interoperability   توضیح …

توضیحات بیشتر »